Semua Bakal Pelajar Kolej Matrikulasi Perlis Sesi 2015/2016 DIKEHENDAKI mendaftar  secara atas talian (e-Pendaftaran Pelajar) untuk melancarkan urusan lapor diri pada 25 Mei 2015 di KMP. Sila baca dengan teliti panduan e-pendaftaran sebelum mendaftar. E-Pendaftaran boleh mula dilayari pada tarikh berikut :

5 MEI 2015 (jam 12.00 tengahari) sehingga 20 MEI 2015 (jam 5.00 petang)